Święto Miłosierdzia obchodzimy w II Niedzielę Wielkanocną zwaną Niedzielą Miłosierdzia. To wyjątkowe wydarzenie liturgiczne, search które staramy się w sposób oczywisty i naturalny uczcić w naszej działalności dydaktycznej. W związku z objawieniem Siostry Faustyny my jako pedagodzy placówki katolickiej “Bajka” rozwijamy kompetencje społeczne dzieci ucząc je współdziałania i prowadzimy planowy proces wychowawczy oparty na wartościach chrześcijańskich. Wpajamy , że miłosierdzie to cecha, którą każdy człowiek powinien posiadać. Wszyscy powinni być pomocni i dobrzy dla innych. Miłosierdzie okazywane sobie nawzajem prowadzi bowiem do pokoju i pojednania. W Tygodniu Miłosierdzia planujemy projekcję filmu o świętej Faustynie Kowalskiej oraz zajęcia plastyczne na których nasi podopieczni wykonają pracę pt. “Jak być miłosiernym wobec innych ?”.