Bardzo wymowna jest obecność pracowników, troche wolontariuszy, price ofiarodawców oraz wszystkich zjednoczonych duchowo z Caritas w tym ?bogatym w Boże Miłosierdzie miejscu?. W tym roku uczestniczyło blisko 2000 pielgrzymów. Przybyli młodzi z Przedszkolnych, Szkolnych i Akademickich Kół Caritas, jak też dorośli z Zespołów Parafialnych. Jedność Rodziny Caritas wymownie podkreślała obecność pocztów sztandarowych.

W Łagiewnickim Sanktuarium istotnie czujemy się powołani, by być „przedłużeniem dłoni Jezusa-Miłosiernego Samarytanina”, jak przypomniał nam to Ksiądz Biskup w swojej homilii. Cieszy zatem przyjazd pielgrzymów z tak wielu Caritas diecezjalnych: od Szczecina po Przemyśl, od Ełku po Świdnicę, od Świebodzina po Lubaczów.
Wyrażam szczerą wdzięczność Księżom Dyrektorom za zorganizowanie wyjazdu i towarzyszenie pielgrzymom oraz wspólnotę eucharystyczną. Szczególnie gorąco dziękuję Księdzu Dyrektorowi Bogdanowi Korduli i jego Współpracownikom za trud przygotowania pielgrzymki i ciepłe przyjęcie w Krakowie. Wszyscy jesteśmy wdzięczni Caritas Ordynariatu Polowego za posiłek dla tak licznej rzeszy pielgrzymów.
Wraz z Wami z serca dziękuję Księdzu Biskupowi Janowi Zającowi za życzliwe przywitanie Pielgrzymki, przewodniczenie Eucharystii i skierowane do nas Słowo Boże.
Uwielbiamy Pana Boga zarazem za cały 69. Tydzień Miłosierdzia modląc się za wszystkich, którzy włączyli się w liczne dzieła dobroczynne w diecezjach, parafiach oraz różnych ośrodkach pomocy bliźniemu, wpierając je dobrym czynem, modlitwą i ofiarami. Podczas Pielgrzymki do Łagiewnik mogliśmy ofiarować je Bogu i zwierzyć naszą posługę charytatywną. Zachowamy w pamięci treść listu Episkopatu Polski, skierowanego do nas przez Księży Biskupów na Niedzielę Miłosierdzia.
Niech to doświadczenie bycia razem u Źródła Bożego Miłosierdzia pomaga nam stawać się coraz bardziej wiernymi świadkami Jezusa pochylającego się nad ludzkim niedostatkiem, cierpieniem i osamotnieniem.
Z nadzieją ponownego spotkania w przyszłym roku na Pielgrzymce Caritas, serdecznie pozdrawiam każdego z Was oraz obejmuję modlitwą.

Ks. dr Marian SUBOCZ
Dyrektor Caritas Polska