W plecakach znajdą się m.in. zeszyty, mazaki, kredki, bloki rysunkowe, farby czy piórniki. Osoby zainteresowane pomocą powinny zgłosić się w najbliższą środę do siedziby Caritas przy ul. Kościelnej 5 w Radomiu – mówi dyrektor Caritas ks. Robert Kowalski.

Warunkiem uzyskania pomocy jest dochód na członka rodziny. Nie może on przekroczyć 450 zł na osobę. Do dochodu nie wlicza się pieniędzy z programu 500 +. Dodatkowo wymagane jest zaświadczenie od księdza proboszcza świadczące o trudnej sytuacji danej rodziny.

Wyprawki szkolne wydawane będą 30 sierpnia od godz. 9.00 do 12.00.

Na wsparcie będą mogły też liczyć dzieci z Zambii. Dla 20-orga z nich Caritas Diecezji Radomskiej przygotowała 20 kompletnie wyposażonych w przybory szkolne plecaków.

Do pomocy w wypełnieniu plecaków, Caritas zaprasza firmy i instytucje oraz osoby prywatne. Do akcji włączyły się już Szkolne Koła Caritas oraz Parafialne Zespoły Caritas. Dodatkowo, 25 i 26 sierpnia w wybranych sklepach na terenie Radomia i diecezji prowadzona będzie zbiórka artykułów szkolnych.

Tekst  / Radio Plus