Żółty Talerz to program wsparcia systemu żywienia dzieci poprzez działanie tam, gdzie konkretne dziecko siada do posiłku: w stołówce, w świetlicy, czy też w domu rodzinnym.

 

kf zolty talerz logo kolor

 

 

Żółty Talerz został uruchomiony przez Kulczyk Foundation jako sojusz z najbardziej skutecznymi polskimi organizacjami pomocowymi:
 Caritas,
 Towarzystwem Przyjaciół Dzieci,
 Polskim Czerwonym Krzyżem,
 Bankami Żywności,
 SOS Wioskami Dziecięcymi.

 

W ramach programu Dominika i Sebastian Kulczyk, fundatorzy Kulczyk Foundation, przeznaczyli 4 miliony złotych na realizację czterech strategicznych celów w perspektywie 12 miesięcy:
1. Zwiększenie liczby żywionych dzieci.
2. poprawę jakości i intensywności żywienia.
3. Aktywizację lokalnych społeczności wokół żywienia dzieci.
4. Zapewnienie wiedzy pomocnej w prawidłowym żywieniu najmłodszych.

 

Te 4 mln zł przeznaczone na program mają w perspektywie roku:
a) dać 1000 000 wydanych posiłków,
b) zaowocować aktywnością w ponad 500 stołówkach i świetlicach.

 

Program, poza realizacją czterech strategicznych celów, kładzie nacisk na następujące wyzwania:
 Należy mówić o żywieniu wszystkich dzieci w miejsce stygmatyzującego „dożywiania”.
 Dziecko zje dobrze tylko wtedy, jeśli wszystkim wokół będzie na tym zależało.
 Także samo dziecko, jeśli damy mu taką wiedzę, może nauczyć dorosłych, co znaczy prawidłowe żywienie!

Żółty Talerz to w założeniu nowy standard zmiany społecznej, który powstaje także z myślą późniejszego wykorzystania go w działaniach systemowych przez inne organizacje pozarządowe, instytucje centralne lub lokalne, czy zorganizowane grupy obywateli.
Żółty Talerz to idea, która znajduje swoje odbicie nie tylko w Polsce. To również ze strony Kulczyk Foundation wsparcie żywienia dzieci w innych miejscach na świecie, w których wszechobecne jest zjawisko już nie tylko niedożywienia, ale głodu. Elementem szerszego projektu w tym zakresie jest telewizyjny serial edukacyjny „Efekt Domina” poświęcony w tym roku właśnie problemom głodu i niedożywienia.

 

Kontakt do biura programu „Żółty Talerz”:


Joanna Borowska, j.borowska@kulczykfoundation.org.pl, kom. 530 007 456

 

Kontakt ws. uzgodnienia terminu i miejsca do ewentualnych nagrań materiału wideo w ogniskach dla dzieci:
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Joanna Rudzka, j.rudzka@tpd-maz.org.pl, kom. 601 725 314

 

 

Umowa do pobrania