Bezdomnym, w tym najtrudniejszym okresie, pomagać też będą streetworkerki wspierane przez strażników miejskich. Bezdomni mają do nich zaufanie. To właśnie one pomagają im w załatwianiu urzędowych spraw, czy wyrabianiu nowych dokumentów. Umawiają wizyty lekarskie, a także spotkania z terapeutami. Szacuje się, że w Radomiu może być ponad 200 bezdomnych.

 

Więcej na stronie: https://radioplus.com.pl/radom/pierwsi-bezdomni-szukaja-juz-schronienia-25903