SAM 3632Najlepszym Wolontariuszem SKC w roku szkolnym 2013/2014 został Hubert Popis uczeń V klasy Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Dąbrówce Podłężnej. Wicedyrektor Caritas ks. Robert Kowalski wręczył Najlepszemu Wolontariuszowi nagrodę i dyplom.

 

Hubert ujął nas najbardziej swoim dobrym sercem, skromnością i szczególną wrażliwością na los innych. Bardzo chętnie angażuje się w działania i wspiera Panie opiekunki SKC w organizowaniu akcji. Dekoracje przy Grobie Pańskim czy Szopce Bożonarodzeniowej to jego dzieła. W akcji Pola Nadziei wykonał najwięcej bibułowych żonkili, odgrywa główne role w przedstawieniach czy zajmuje się zbiórkami dla dzieci z biednych rodzin. Mimo wielu obowiązków znajduje czas by pomóc kolegom w odrabianiu lekcji jak i osobom starszym nosić zakupy. Nie boi się nowych wyzwań, jest świetnym organizatorem, co pozwala na sprawne przeprowadzenie wszelkich akcji charytatywnych. Hubert jest wzorem prawdziwego wolontariusza. Swoim zachowaniem i postawą pełną wrażliwości, zrozumienia i chęci niesienia pomocy innym, może być przykładem i wzorcem dla rówieśników, dlatego jego dobro zostało przez nas nagrodzone.
Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za bezinteresowne zaangażowanie w pomoc innym.