W dniu 29 kwietnia , na zakończenie Tygodnia Miłosierdzia dziękowaliśmy za 25 lat Caritas Diecezji Radomskiej wraz z Pielgrzymami Caritas z całej Polski.Jak co roku Pielgrzymka odbyła się do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach.
Motto tegorocznej Pielgrzymki to słowa Papieża Franciszka wygłoszonych podczas Światowych Dni Młodzieży : ” Czy jesteście zdolni do marzeń . Papież dalej mówi : Kiedy serce jest otwarte , jest zdolne do marzeń , bo jest w nim miejsce na miłosierdzie. Jest miejsce na czułość wobec tych, którzy cierpią. Jest miejsce, by stanąć obok tych, którzy w sercu nie mają pokoju albo, którym brakuje tego, co potrzebne do życia, lub którym brakuje najpiękniejszej rzeczy -wiary, miłosierdzia “.
Podczas pielgrzymki odwiedziliśmy również muzeum poświęcone Adamowi Chmielowskiemu- św. Bratu Albertowi ,które znajduje się w Igołomni w miejscu narodzin św. Brata Alberta.
Dziękujemy za obecność.