W dniu 7 września delegacja uczestników wzięła udział w konferencji prasowej zorganizowanej w Caritas Diecezji Radomskiej. Celem konferencji była możliwość wypowiedzenia się przez naszych uczestników, którzy byli adresatami zadania dotyczącego promowania zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Mazowsza poprzez organizację wyjazdu do kręgielni i wzięcia udziału w rozgrywkach  w kręgle, na temat doświadczeń i pozytywnych przeżyć po udziale w projekcie.

Nasi uczestnicy mogli po raz kolejny doświadczyć tak bliskiego spotkania z mediami,  wyrazić swoje emocje i podzielić się doświadczeniami  po wyjazdach na kręgle, przed szeroką rzeszą czytelników i słuchaczy.