Pięknego piątkowego przedpołudnia wybraliśmy się do niedaleko położonego lasu na grzyby. Po parogodzinnej wędrówce po lesie, w wyśmienitych humorach wróciliśmy do placówki.

Taka wędrówka po lesie to dla nas nie tylko zbieranie grzybów i satysfakcja z tego co znaleźliśmy, ale także możliwość odprężenia się na świeżym powietrzu, zażycia trochę ruchu, obcowania z naturą i poznania leśnej roślinności, nauki zasobów w lesie, a przede wszystkim rozpoznawania grzybów i odróżniania trujących od jadalnych.