Miniony rok pozwolił zrealizować wiele ciekawych pomysłów. Wszystko w trosce o dziecko i jego rozwój osobowościowy, for sale emocjonalny.

 

Historia tego miejsca przy ul. Chrobrego sięga kilkunastu lat. Wcześniej była tu stołówka „Betania” dla najuboższych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kierował tu swoich podopiecznych na dożywianie. Od dwóch lat MOPS zastosował przetargi publiczne i Caritas Diecezji Radomskiej, która prowadziła stołówkę, przetargu nie wygrała. Lokal trzeba było wykorzystać w inny sposób. Została założona działalność gospodarcza i powstał Bar „Klimacik”.

Obecnie są tu przygotowywane i sprzedawane posiłki również dla osób mniej zamożnych. Bo jeśli spojrzy się na cennik, to widać, że jest niska cena posiłków przy ich bardzo dobrej jakości. Bar świadczy także usługę cateringową. Dowożone są też posiłki zamówione przez telefon. Bar czynny jest pół roku i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Całkowity dochód z jego działalności przeznaczony jest na dofinansowanie charytatywnej działalności Caritas Diecezji Radomskiej.

W Barze „Klimacik” na swojej corocznej Wigilii spotkali się pedagodzy ulicy, wraz ze swoimi podopiecznymi i ich rodzicami. – Jest nam miło, że możemy gościć naszych podopiecznych i ich opiekunów oraz rodziców. Bo wtedy tworzymy taką rodzinę, której jest na imię Caritas – powiedział ks. Grzegorz Wójcik dyrektor Caritas Diecezji Radomskiej. Wszyscy podzielili się opłatkiem, a potem zasiedli do suto i smacznie zastawionych stołów. – Dziś potkali się nasi podopieczni z ul. Marii Gajl, wolontariusze i osoby, które przygotowują się do pracy w zawodzie pedagog uliczny, bo prowadzimy profesjonalne szkolenia w dziedzinie pedagogiki ulicznej – powiedział Mariusz Mędra kierownik Pedagogów Ulicznych Caritas Diecezji Radomskiej.

Zapytany o plany pracy na kolejny rok mówi, że chcą objąć opieką większa grupę dzieciaków. Planowana jest Mini Olimpiada Sportowa. Będą tak jak do tej pory Festyny Rodzinne, wycieczki rowerowe, wyjazdy, szkolenia, warsztaty różnego rodzaju. Będą też realizowane pomysły samych podopiecznych. Jednym z nich jest turniej piłkarski. – Ale też mamy zamiar stworzyć „Kino na trzepaku”. Coś nowego, czego jeszcze w Radomiu nie ma, a powstało dzięki pomocy naszych przyjaciół z Częstochowy. Stworzyli oni tak zwane kino alternatywne, gdzie będą wyświetlane różne filmy po to, żeby promować profilaktykę, zdrowy tryb życia, pokazać dzieciakom alternatywę dla przesiadywania po klatkach schodowych – dodaje pan Mariusz.

Życzenia radosnych Świat Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku dla naszego zespołu Redakcyjnego i dla naszych Czytelników w imieniu wszystkich obecnych złożył pedagog uliczny, Radek Witkowski.