DSCN1661W ubiegłym tygodniu w Centrum Nauki i Zabawy Bajka mogliśmy gościć Policję, która poprowadziła zajęcia profilaktyczne dla naszych podopiecznych. Odbył się ciekawy seans filmowy na temat dopalaczy. W ramach projektu pn. ?Dopalaczom mówię, spędzam czas aktywnie i radośnie” z dotacji Gminy Miasta Radomia prowadzone są również cotygodniowe warsztaty profilaktyczne z psychologiem – Jadwigą Wędziną.

Podczas warsztatów emitowane są filmy psychoedukacyjne połączone z dyskusją, oraz wykłady o dopalaczach i konsekwencjach ich zażywania. Warsztaty są prowadzone w bardzo ciekawy sposób. O dopalaczach dużo się mówi w mediach, pisze w prasie, ale to co najważniejsze czyli profilaktyka często spychana jest na margines. Na warsztatach uczymy się rozpoznawać emocje, odgrywać scenki i co najważniejsze poznajemy konsekwencje stosowania dopalaczy. Młodzież w obecnych czasach ma dużą wiedzę jak zdobyć dopalacze, jak się „zabawić” by się odstresować, ale nie posiada praktycznych umiejętności społecznych by nie dać się ponieść emocjom, lub rozwiązać trudne problemy czy też przeciwstawić się presji grupy rówieśniczej. Odpowiedzią na to są profesjonalne warsztaty, które na pewno zaowocują w życiu.