Dzieło im. bł. ks. Bolesława Strzeleckiego

Dzieło im. bł. ks. Bolesława Strzeleckiego powołane zostało w kwietniu 1998 przez Ks. Biskupa Edwarda Materskiego jako specjalny zespół przy Caritas Diecezji Radomskiej, abortion którego pełna nazwa brzmi: Caritas Diecezji Radomskiej. Dzieło imienia Sługi Bożego ks. Bolesława Strzeleckiego. Działalność jego potwierdzona została dnia 22 stycznia 2003r. dekretem biskupa radomskiego Zygmunta Zimowskiego.

 

W dekrecie czytamy:
“Zdarza się coraz częściej, drug że rodziny, aby ratować zdrowie i życie jednego ze swoich członków, muszą zdecydować się na bardzo kosztowną operację w kraju lub za granicą. Dla wielu rodzin zdobycie sumy potrzebnej na pokrycie kosztów operacji jest wprost niemożliwe. Nie możemy tych rodzin pozostawić bez pomocy.”

 

Do zadań Dzieła należy: przyjmowanie i rozpatrywanie podań o pomoc w pokryciu kosztów operacji, sprawdzenie autentyczności opisu materialnej sytuacji, sprawdzenie, w jakim stopniu operacja zagraniczna jest konieczna, przyznawanie pomocy materialnej i ustalenie sposobu jej udzielania, decydowanie o udzieleniu informacji na temat Dzieła, inicjowanie działalności związanej ze zdobyciem funduszy na rzecz Dzieła.

 

  1. Prośba o dofinansowanie ( należy wyraźnie zaznaczyć czego dotyczy dofinansowanie)
  2. Zaświadczenie o dochodach ( praca, zasiłki, renta, emerytura, alimenty, zapomogi)
  3. Pełna dokumentacja medyczna ( karty szpitalne, zaświadczenia)
  4. Dofinansowanie leków ( ksero recept)
  5. Opinia od proboszcza ( należy zaznaczyć wiarygodność prośby i trudną sytuacją rodzinną)
  6. Zaświadczenie o dofinansowaniu z innych instytucji ( jeśli takie było)
  7. Skierowanie i zakwalifikowanie (ośrodek rehabilitacyjny, sprzęt medyczny, rehabilitacyjny)
  8. Faktura PRO ? FORMA lub zaświadczenie z numerem konta instytucji.

Załączamy ksero dokumentów

Wypożyczalnia Sprzętu Medycznego

Wypożyczalnia Sprzętu Medycznego im. Św. Brata Alberta Chmielowskiego

 

 

IMG 6729

 

Jest wspólnym dziełem Caritas Diecezji Radomskiej, for sale Fundacji “Dać sercom nadzieję” i Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich. Funkcjonuje od 1 lutego 2005 r. Dla potrzeb wypożyczalni zaadaptowano część magazynu na ul. Kościelnej 5 w Radomiu. Wypożyczalnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00 ? 15.30.

 

Wypożyczamy :

 

– łóżka rehabilitacyjne
– koncentratory tlenu
– ssaki
– materace
– balkoniki
– wózki inwalidzkie
– gorsety
– kule łokciowe.

 

Wypożyczanie sprzętu medycznego odbywa się na podstawie przedłożenia dokumentu lekarskiego (do wglądu) potwierdzającego zasadność naszej pomocy, dowodu osobistego, podpisania zobowiązania o dbałość o powierzony sprzęt oraz na podstawie wpłaconej kaucji. Wysokość kaucji jest uzależniona od rodzaju sprzętu medycznego i jego wartości. Kaucja podlega zwrotowi przy zwrocie wypożyczonego sprzętu medycznego. W szczególnych przypadkach możliwe jest zwolnienie z kaucji.

 

Za przekazany sprzęt dziękujemy Caritas Polska, osobom dobrej woli, radomskim lekarzom (Kawalerom Maltańskim), naszym znajomym ze Szwajcarii i Niemiec.

 

 

Czekamy na sprzęt który nieużywany stoi w Waszych domach.
Dziękujemy !!!

Hospicjum Św. Józefa

Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej im. Św. Józefa

 

Trochę o nas:

 

Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej im. Św. Józefa istnieje w strukturach Caritas od początku jego istnienia w Diecezji Radomskiej.

 

Początki datuje się na czerwiec 1991 roku. Inicjatorem był Ksiądz Eugeniusz Klimiński z parafii Św. Józefa (Pallotyni) na Młodzianowie, który zaprosił do Radomia Księdza Eugeniusza Dutkiewicza a Gdańska, ówczesnego Krajowego Duszpasterza Hospicjów. Ksiądz Dutkiewicz był osobą niezwykłą, pharmacy jakby stworzony do zrozumienia i współodczuwania z chorymi. Szybko ?zaraził” swoją wrażliwością ludzi.

 

Pierwszą pacjentkę objęto opieką w styczniu 1992 roku. Zespół tworzyła szczególnie zwarta grupa przyjaciół, którym przyświecał wspólny cel ? grupa bez hierarchii, która chciała ofiarować bezinteresownie swój czas chorym, tym najbiedniejszym, bo uwięzionym w klatce swojej choroby w ostatnim okresie swojego życia. Szybko okazało się, że często na równi z chorymi pomocy, jakkolwiek innego rodzaju ? potrzebują rodziny chorych, przestraszone, niepewne i zdezorientowane. Trzeba było też objąć swoistą opieką Rodziny Osierocone po odejściu najbliższych. Hospicjum nie jest miejscem, to przede wszystkim forma opieki, szczególna filozofia. Jakkolwiek musi być miejsce wspólnych spotkań Zespołu Hospicyjnego, to tej przestrzeni nie tworzy żadna instytucja lecz ludzie, którym przyświeca wspólny cel, którzy umieją czytać słowa i gesty chorych.
Do sierpnia 1993 roku Zespół hospicyjny miał miejsce swoich spotkań w salce parafii Księży Pallotynów przy ul. Wiejskiej 2,

a od jesieni 1993 Zespół wszedł w struktury Caritas jako grupa nieformalna i przeniósł swoje spotkania do parafii Św. Stefana przy ul. Idalińskiej 32 w Radomiu.  

 

 

hospicjum

Od września 2000 roku siedzibą zespołu stała się Caritas Diecezji Radomskiej przy ul. Kościelnej 5, przy której Zespól Domowej opieki Hospicyjnej im. Św. Józefa funkcjonuje do chwili obecnej. Zespół opiera się wyłącznie na wolontariacie. Ilość wolontariuszy w trakcie tych lat ulegała zmianom zarówno liczebnym jak i personalnym. Obecnie posługuje chorym 14 wolontariuszy niemedycznych, 1 pielęgniarka i Ksiądz Kapelan. Z uwagi na brak lekarza zespół na stałe współpracuje z Poradnią Opieki Paliatywnej i Hospicjum przy ul. 1905 Roku. Potrzeba takiej posługi jest ogromna. Z roku na rok przybywa nam podopiecznych, tylko w 2013roku przy łóżkach chorych nasi wolontariusze spędzili ponad 2,5 tysiąca godzin. Ale pomoc wolontariuszy nie polega tylko na posłudze przy chorym, ale na wsparciu jego rodziny. Pomoc przy umówieniu wizyty lekarskiej, realizacji recept, załatwieniu sprzętu rehabilitacyjno-medycznego itp. Czasami rodzina potrzebuje, aby ktoś z nimi po prostu porozmawiał, pocieszył, doradził, pobył.   Dla wielu osób spotkanie z chorobą osoby najbliższej jest pewnego rodzaju traumą, brak przygotowania do takiego zdarzenia powoduje ogólny paraliż całej rodziny. Jeszcze gorzej jest w przypadku braku rodziny. Wtedy chory skazany jest na pomoc ludzi wielkiego serca, miłosierdzia.                                                    

 

Wolontariusze systematycznie uczestniczą w ramach podnoszenia kwalifikacji w szkoleniach medyczno ? pielęgnacyjnych  w Częstochowie. Corocznie odbywa się w Radomiu Ogólnopolska Konferencja Wolontariatu Hospicyjnego organizowana przez Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu, a od 2008 roku odbywają się w Licheniu Dni Formacyjno ? Szkoleniowe w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Ponadto Caritas Diecezji Radomskiej organizuje Dni Skupienia i Rekolekcje, Msze Św. dla wolontariuszy Hospicjum i Rodzin Osieroconych.

 

?Oby nigdy nie zabrakło nam pierwotnego zapału
Oby nigdy nie brakowało chętnych do posługi
Oby nigdy tytułu nagrody nie trzeba było wymawiać ze znakiem zapytania”

 

UMOWA NR ZS – II.526.4.2.2015 O WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ “REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA DLA MIESZKAŃCÓW RADOMIA OBJĘTYCH DOMOWĄ I STACJONARNĄ OPIEKĄ PALIATYWNĄ W 2015R., NIE BĘDĄCYCH ŚWIADCZENIAMI ZDROWOTNYMI” ZAWARTA 3.02.2015R.
TERMIN REALIZACJI 3.02.2015R. – 31.12.2015R.
WYSOKOŚĆ DOTACJI: 40 000,00ZŁ.(CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁ.)

 

Aktualności:

 

Najbliższa Msza Św. odbędzie się 15 marca 2015 r. w II Niedzielę Wielkiego Postu o godz. 15.00. w kościele pw Chrystusa Króla –  os. Gołębiów – ZAPRASZAMY

 

Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej im. Św. Józefa przy Caritas Diecezji Radomskiej

ul. Kościelna 5, 26 – 604 Radom

Tel. 48 365 29 29, 48 365 29 28

Placówki

Stołówki i Jadłodajnie

jad 1Caritas wraz z parafiami oraz zgromadzeniami zakonnymi prowadzi obecnie na terenie diecezji radomskiej 8 darmowych jadłodajni, try z których 4 znajduje się w Radomiu. Z tej formy pomocy korzysta ponad 2 tys. osób dziennie. Najstarsza prowadzona jest przez Księży Pallotynów, ailment obsługuje dziennie około 300 osób. Od 18 marca 2000 działa stołówka dla ubogich na radomskich Glinicach. Dla jej potrzeb zaadaptowany został budynek parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusowego, który wcześniej pełnił rolę ośrodka katechetycznego. Stołówka funkcjonuje w dekanacie Radom-Wschód i obejmuje swym zasięgiem mieszkańców osiedla Glinice, w którym funkcjonują dwa domy dla bezdomnych – kobiet i mężczyzn.Wydaje ponad 500 posiłków dziennie. Jej patronem jest błogosławiony ks. Bolesław Strzelecki, przedwojenny proboszcz radomskiej parafii Najświętszego Serca Jezusowego, jeden ze 108. męczenników wyniesionych w ubiegłym roku na ołtarze przez Ojca Świętego Jana Pawła II.

 

jad 2jad 3

 

Stołówka jest czwartą tego rodzaju placówką w Radomiu.
Biskup radomski Jan Chrapek poświęcił 15 września 2000 roku stołówkę dla osób ubogich pw. św. Antoniego, funkcjonującą przy klasztorze ojców bernardynów w Radomiu. Z jadłodajni może skorzystać około 300 osób. Koszt przy tworzeniu stołówki wyniósł około 120 tysiące złotych.Imię tragicznie zmarłego biskupa Jana Chrapka nosi jadłodajnia, którą uruchomiono w Pionkach koło Radomia. Jadłodajnia im. biskupa Jana Chrapka, to wspólna inicjatywa miejscowych władz samorządowych i pionkowskich parafii. Patronat nad pionkowską jadłodajnią objęła Caritas Diecezji Radomskiej.