Dyrekcja

Obecny dyrektor:

 

Ks. Robert Kowalski

 

Kowalski Robert 53Urodzony w 1975r. w Radomiu. Absolwent Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu. W 2002r. po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu, erectile z rąk Ks. Bp-a Zygmunta Zimowskiego przyjął święcenia kapłańskie i został skierowany do Parafii Narodzenia N.M. Panny w Szydłówku. Po trzech latach ks. Biskup przeniósł ks. Roberta do pracy w Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Radomiu, gdzie posługiwał do roku 2010. W roku 2009 ukończył studia doktoranckie z teologii pastoralnej na UKSW w Warszawie. Od 1 lipca 2010 pełnił funkcję wicedyrektora Caritas Diecezji Radomskiej. Od początku posługi duszpasterskiej zaangażowany w działalność społeczną. Współtworzył Fundację ?Dać Sercom Nadzieję”, Rycerz Kolumba Rady Radomskiej, Organizator i koordynator działań charytatywnych we wspomnianych parafiach. Założyciel i opiekun parafialnej świetlicy środowiskowej, współorganizował imprezy na rzecz ludzi biednych, chorych oraz dla dzieci i młodzieży.

 

 

Zastępca dyrektora:

 

Ks. Damian Drabikowski

 

Clipboard01Urodzony w 1979 roku w Starachowicach. Ukończył I LO im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach. W roku 2005 z rąk ks. bp Zygmunta Zimowskiego przyjął święcenia kapłańskie. W tym samym roku został skierowany do pracy w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szydłówku. Po 4 latach pracy ks. Biskup skierował ks. Damiana do pracy w parafii w Wierzbicy. Następną placówką w posłudze duszpasterskiej ks. Damian była parafia Św. Mikołaja w Żarnowie.
Po 4 latach pracy został odwołany z funkcji wikariusza i mianowany v-ce dyrektorem Caritas Diecezji Radomskiej.

 

Od początku swej posługi duszpasterskiej ks. Damian włączał się w służbę ubogim i wykluczonym społecznie poprzez działalność w GKRPA w Szydłowcu organizując w ramach pracy pomoc osobom najbiedniejszym dotkniętym chorobą alkoholową. Wspierał również dzieci i młodzież poprzez organizowanie wypoczynku letniego i zimowego. Był współorganizatorem Diecezjalnych Mistrzostw Ministrantów w Halowej Piłce Nożnej jak również Ogólnopolskich Mistrzostw Służby Liturgicznej w Halowej Piłce Nożnej. Od początku posługi duszpasterskiej zaangażowany w działalność społeczno charytatywną. Organizował i koordynował działania charytatywne we wspomnianych parafiach. Był założycielem i opiekunem Szkolnego Koła Caritas, współorganizował imprez na rzecz ludzi biednych, chorych oraz dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dziekujemy

 

 

Dziękujemy za dokononie przelewu.

Wspieraj nas

Wspomóż nas on-line

Informacje o dokonywanej płatności:
Adresat Caritas Diecezji Radomskiej
Kwota ofiary PLN
Imię
Nazwisko

przeslij.php

Darowizna tytułem

ewplata

Wspomóż nas on-line

Informacje o dokonywanej płatności:
Adresat Caritas Diecezji Radomskiej
Kwota ofiary PLN
Imię
Nazwisko
Darowizna tytułem