Nasz Placówka  uczciła 10.11.2017r.  99 rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę.  11 listopada to symbol miłości ojczyzny, walk o wolność, symbol wiary i zwycięstwa. Listopad to czas szczególnej refleksji nad przemijaniem. Uczestnicy pracowni muzycznej wraz z terapeutą  przygotowali piękne przedstawienie obrazujące krótką historię z tamtych lat. Podopieczni śpiewali oraz grali na instrumentach : gitarze, marakasach , keyboardzie patriotyczne pieśni. Uroczystością tą uczciliśmy pamięć tych wszystkich, którzy dla wolności naszej ojczyzny oddali swe życie.