W tym roku Caritas Diecezji Radomskiej obchodzi Jubileusz 25 lat swojej działalności. Tylko dzięki Wam, ludziom którym nie jest obojętny los drugiego człowieka, przez te wszystkie lata mogliśmy nieść pomoc. Dziękując prosimy o kolejne 25 lat bycia z nami i z potrzebującymi, a także o 1 % swojego podatku,który tak bardzo pomaga.
Caritas w Polsce w latach 2011-2015 z 1% na potrzeby chorych w domach zakupiła: 4271 łóżek pielęgnacyjno-rehabilitacyjnych, 736 koncentratorów tlenu oraz 336 ssaków medycznych za kwotę 11 mln 817 tyś zł. Sprzęt ten jest dostępny w 134 Caritas diecezjalnych w Polsce, które dysponują także podnośnikami, wózkami, balonikami i chodzikami. Takie wypożyczalnie również prowadzi Caritas Diecezji Radomskiej.